Uskedalen

 
 

Uskedalen skule

Tittel: Gamleskulen på Haugland
År: 2018
Lengde: 19:06

Haugland skule står akkurat slik som den gjorde før nedlegginga på 60-talet. I denne sjarmerande filmen er vi tilbake til ein heilt vanleg skuledag på den tida.